Aanpassingen Module 4 Milieu

De examencommissie heeft ingestemd met onderstaande wijzigingen naar aanleiding ervaringen in de try-outs:

Verhoor
Exameneis 1: Opstellen van verhoorplan/bewijsmatrix Beoordeling 1a: Verhoorplan/bewijsmatrix: Heeft alle relevante aanwijzingen in verhoorplan en/of matrix opgenomen. Heeft 60-99% van de relevante aanwijzingen in verhoorplan en/of matrix opgenomen. Heeft minder dan 60% van de relevante aanwijzingen in verhoorplan en/of matrix opgenomen. NB de kandidaat krijgt een drietal formats aangereikt en is vrij in de keuze één van deze te gebruiken te voorbereiding. De kandidaat kan ook kiezen voor een eigen gekozen opbouw op blanco A4 papier van het verhoorplan/matrix op te stellen NB: Exameneis 2d: ‘Informeert de verdachte correct over vervolgstappen’ moet als volgt geduid worden: De kandidaat moet aan te verdachte de, voor de verdachte relevante, vervolgstappen in het strafrechtelijk proces, kunnen melden.

Proces-verbaal van bevindingen
De kandidaat krijgt de examenvideo (maximale duur 2:30 minuten) niet één maar twee keer te zien met een tussentijd van 2 minuten. Hij kan de video niet stilzetten of terugkijken. Wel mag hij aantekeningen maken. Daarna verschijnt een sjabloon proces-verbaal Zie documenten PHB Domein II. De kandidaat kan niet meer terugkeren naar de video. De tijd die een kandidaat krijgt voor het uitwerken van het proces-verbaal is verruimd van 45 minuten naar 60 minuten.