Examenaanbod in de zomerperiode

ExTH zal gedurende de gehele zomerperiode geopend zijn en examens blijven aanbieden.