Aangepaste toetsmatrijs Boa Basisbekwaamheid Rechtskennis

De huidige toetsmatrijs Boa Basisbekwaamheid Rechtskennis wordt gebruikt vanaf 1 januari 2019. In de tussenliggende periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van wet- en regelgeving die relevant zijn voor enkele toetstermen in de toetsmatrijs.  Op basis van deze ontwikkelingen wordt de toetsmatrijs daarom tussentijds aangepast. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal onderwerpen duidelijker te omschrijven en enkele verwijzingen naar wetsartikelen aan te passen.

De aangepaste toetsmatrijs en een overzicht van alle verwijzingen kunt u vinden onder bij de examendocumenten.

De aangepaste toetsmatrijs (versie 1.5) zal worden geëxamineerd vanaf 1 februari 2022.