Herinnering wijziging wijze van aanmelden per 1-9-2021

Graag maken wij u er nogmaals op attent dat er een wijziging in de aanmeldprocedure zal worden doorgevoerd op 1 september a.s.