Vastgestelde Toetsmatrijs Alcoholwet

Met ingang van 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet (DHW) vervangen door de Alcoholwet. Op basis hiervan is de toetsmatrijs Alcoholwet ontwikkeld.
Let op: Afname op basis van de toetsmatrijs zal per 1 februari 2022 geschieden. Tot die tijd zal de examinering op basis van de huidige toetsmatrijs DHW plaatsvinden.

U kunt de toetsmatrijs Alcoholwet vinden onder de examendocumenten.