Registratievereisten praktijkexamens

Om voor certificering en registratie in aanmerking te komen, moet een locatie voldoen aan de registratievereisten. Wanneer u voornemend bent een examenstraat en/of ruimtes in te richten dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar het examenbureau met daarin de locatie gegevens en de gegevens van de contactpersoon. Vervolgens zullen wij een oriënterend gesprek in plannen om na te gaan of de locatie geschikt is voor het inrichten hiervan.  

Documenten:
Checklist registratie  HTV
Registratievereisten praktijkexamenruimte Boa Basis Praktijk vanaf 1-1-2023
registratievereisten praktijkexamenstraat HTV 2023 (2)
Plattegrond examenstraat Amersfoort
*ExTH certificeert geen examenlocaties die verbonden zijn aan particuliere opleiders.

Registratievereisten theorie-examens:
Om in aanmerking te komen als examenlocatie beeldschermexamens moet een locatie voldoen aan de Voorwaarden Computer Based Testing (CBT) Externe Locatie

Op verzoek van de onderwijsinstelling beoordeelt ExTH of de accommodatie voldoet aan de inrichtingseisen en technische specificaties. Tijdens het bezoek moet de zaal volledig examenklaar worden gepresenteerd op basis van de maximale opstelling. Op grond daarvan beoordeelt ExTH of beeldschermexaminering bij de betreffende onderwijsinstelling mogelijk is.

Procedure aanmelden examenlocatie beeldschermexamen
1. Stuur een mailbericht aan ExTH (info@exth.nl) met daarin de volgende gegevens:

-naam onderwijsinstelling;
-adresgegevens;
-contactpersoon;
-datum waarop u denkt te voldoen aan de technische en inrichtingseisen.

2. ExTH neemt contact op met de contactpersoon om een datum te plannen waarop de locatie kan worden getoetst

3. ExTH neemt een beslissing en deelt dit mee aan de onderwijsinstelling (contactpersoon)

4. ExTH stelt een certificeringsovereenkomst op. Na ondertekening door de aanvrager kan de locatie ingezet worden.

  1. Een dag voor het examen bij u op locatie controleert de onderwijsinstelling twee dingen:
    is de afname site te benaderen via de afname url: https://ondemand.questionmark.eu/home/602106/user
  2. Is de computer goed geïnstalleerd (met name Secure Browser) om de ExTH-examens af te kunnen nemen?
    Dit kan getest worden door op bovenstaande afname url in te loggen met als Gebruikersnaam en Wachtwoord: testexamen

2. Ontwikkeling en beheer praktijkexamens

Praktijkexamens worden ontwikkeld met inhoudsdeskundigen. Hiervoor geldt onderstaand proces:

De examencommissie stelt exameneisen op en op basis daarvan het beoordelingsmodel vast. ExTH stelt een constructie team samen. Zij ontwikkelen samen met een toetsdeskundige casuïstiek bestaande uit:

De briefing (wat moet de kandidaat vooraf weten/zien om de opdracht goed uit te kunnen voeren)

Het script van de acteur (kaders/bandbreedte/hoe moet de acteur handelen om de kandidaat een zo goed mogelijk platform te bieden)

Casus-specifieke beoordelingspunten op basis van de beoordelingseisen (bijv. vragen naar vergunning/vaarbewijs/doorgeven signalement/noteren nummerbord/etc.).

De examencommissie stelt vervolgens de examendocumenten vast. Simultaan worden beoordelaars geworven uit het werkveld en getraind en worden acteurs bijgeschoold. Voorafgaand aan een definitieve invoering is er een pilot examen.

Wanneer een examen is ingevoerd, kunnen op basis van bevindingen uitvoeringsaspecten worden bijgesteld. Zo kan een bezwaarprocedure of gewijzigde wet- en regelgeving aanleiding zijn voor een examencommissie om een casus of de beoordelingscriteria aan te passen.