Opmerkingen/signalen evaluaties

ExTH vraagt haar kandidaten, na afloop van ieder examen, een evaluatieformulier in te vullen. Wij danken alle deelnemers voor deze input waarmee wij onze processen zo goed mogelijk kunnen blijven optimaliseren en bijsturen. Via deze weg geven wij u een reactie op de meest voorkomende opmerkingen/signalen die wij het afgelopen half jaar hebben ontvangen.  

-Oefentoetsen/vragen
Regelmatig ontvangen wij de opmerking dat men behoefte heeft aan oefentoetsen voor de ExTH theorie-examens. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of wij hier in andere vorm gehoor aan kunnen geven. De kennisoverdracht en de inhoudelijke voorbereiding op uw examen is een traject dat u samen met uw opleider doorloopt. Naast inhoudelijke informatie zoals het publiceren van toetsmatrijzen, streeft ExTH er naar met haar informatie op de website u zo goed mogelijk in te lichten over de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraagvormen die u kunt verwachten. Op dit moment wordt onderzocht of wij hier nog meer verduidelijking aan kunnen geven en de wijze waarop.

-Locaties: landelijke dekking, bereikbaarheid en geluidsoverlast
Landelijke dekking:
ExTH streeft ernaar haar examens op zoveel mogelijk locaties aan te bieden. Zo werken wij samen met diverse externe partijen voor de afname van onze theorie-examens waardoor wij deze landelijk kunnen aanbieden. Ook een aantal praktijkexamens bieden wij, in samenwerking met externe, op meerdere plekken in het land aan. Het organiseren van de diverse praktijkexamens op locaties is echter complexer en afhankelijk van veel meer factoren wil ExTH de kwaliteit van het examen kunnen waarborgen. Hoewel wij er naar blijven streven ook het aantal locaties voor praktijkexamens verder uit te breiden, is het aanbod van deze examens om die reden minder verspreid over het land.

-Bereikbaarheid:
Wij ontvangen vaak vragen en/of opmerkingen over de bereikbaarheid van de ExTH examenlocaties. Alle examenlocaties beschikken over voldoende parkeergelegenheid of zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij adviseren u uw examenoproep te raadplegen voor meer informatie over de bereikbaarheid van uw examenlocatie. Wanneer u examen aflegt op een Lamark locatie kunt u hun eigen website raadplegen voor een routebeschrijving.

-Geluidsoverlast:
Wij streven ernaar uw examen zo geluidsarm mogelijk te laten verlopen. Bij de inrichting en certificering van onze examenlocaties is dit een zeer belangrijk criterium. Daarnaast bieden wij op alle examenlocaties oordoppen en/of een koptelefoon aan die het geluid dempen. Wanneer u toch hinder van geluid ondervind adviseren wij u dit direct kenbaar te maken aan de aanwezige examenfunctionaris.

Mocht er ondanks de kwaliteitsmaatregelen die wij toepassen bij de uitvoering van onze examens zaken zijn over de locaties waar u ontevreden over bent, dan adviseren wij u de aard van klacht en de naam van de locatie te melden in uw evaluatieformulier of een klacht in te dienen via info@exth.nl.