Opleidersbijeenkomst BOA Basisbekwaamheid, PHB domein I en II

Op 23 november organiseert ExTH een informatiebijeenkomst voor opleiders van de nieuwe examens vanaf 1 jan 2023.

De bijeenkomst is van 13.00-17.00 uur op de Plotterweg 1 in Amersfoort.

Deelnemers aan deze bijeenkomst vragen wij een e-learning van maximaal 2 uur te volgen. De informatie betreffende deze e-learning ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst. 

Tijdens de bijeenkomst:  

  • Krijgt u informatie over de aanpassingen m.b.t. het examen BOA Basisbekwaamheid – Praktijk
  • Krijgt u informatie over opzet, de werkwijze en de wijze van beoordelen van de PHB-examens
  • Krijgt u voorbeelden te zien van de volgende examens:
    • BOA basisbekwaamheid
    • Bejegening  Domein I en II
    • Waarneming en Verslaglegging domein I en II
  • Is er gelegenheid vragen te stellen over de (accreditatie van de) functiegerichte trainingen

Mocht u één of meerdere examenonderdelen gaan verzorgen en aanwezig willen zijn, meldt u dan vóór 20 november individueel aan door een mail te sturen aan info@exth.nl met vermelding van uw naam en het opleidingsinstituut waarvoor u werkzaam bent.  

N.B. Wij wijzen u erop dat deze bijeenkomst niet gericht is op de PHB domein III. Deze opleiders worden nader bericht. Tevens is deze opleidersdag bedoeld voor opleiders voor de Permanente Her- en bijscholing (PHB). Voor docenten en afgevaardigden van ROC’s die onderwijs verzorgen voor de opleiding HTV zullen we in samenwerking met de MBO-raad in het voorjaar van 2023 voorlichting geven over de vernieuwde examens binnen het nieuwe Kwalificatiedossier.