Nieuw besluit examencommissie Boa OV Domein IV

De examencommissie Boa OV heeft in haar vergadering van 23 oktober 2023 besloten om de volgende wijziging met ingang van 1 oktober 2023 door te voeren:

  • Examenonderdelen die kandidaten behaald hebben blijven 5 jaar geldig.
  • Daarnaast hoeven kandidaten die 3x of meer op een examenonderdeel zijn gezakt, NIET meer alle examenonderdelen over te doen.

Bij het behalen van voldoende examenresultaten na 1 oktober 2023 blijft de akte vijf jaar geldig, ongeacht het aantal herkansingen voor andere examenonderdelen. Het examenprogramma 2023 is hierop aangepast en deze staat bij de examendocumenten.