Implementatiewerkgroep Kwalificatiedossier Publieke Veiligheid

Per september 2023 wordt in het mbo onderwijs het nieuwe kwalificatiedossier Publieke Veiligheid ingevoerd. Dit dossier biedt naast een uitstroommogelijkheid in Domein I ook uitstroommogelijkheden in Domein II, IV en VI.  Op initiatief van ExTH en de MBO Raad is een implementatiewerkgroep ingesteld met als doelstelling het opstellen van adviezen over de inrichting van onderwijs en examinering.

In de werkgroep nemen vertegenwoordigers van de MBO Raad, ExTH en een aantal roc’s zitting. De roc’s zijn door de MBO Raad geselecteerd op basis van vrijwillige aanmelding en voldoende geografische spreiding, te weten:

  • Vista College
  • ROC Midden Nederland
  • Summa College
  • Alberda College
  • Zadkine
  • MBO Rijnland

Deze implementatie werkgroep is in maart gestart en vanuit de MBO Raad zal een regionale terugkoppeling aan de roc’s plaatsvinden.