ExTH neemt verantwoording voor de examens van domein IV

ExTH is sinds 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de examens van domein IV. Dat betekent dat (deel)certificaten en getuigschriften Boa OV door ExTH uitgegeven worden.

In 2023 verloopt het aanmelden en afnemen van de examens Boa OV via Cito en hierdoor verandert er niets voor de examenkandidaten en de ov-werkgevers. Vanaf 2024 neemt ExTH de examinering over.

Let op: van 18 december 2023 tot en met 7 januari 2024 is vanwege de migratie GEEN mogelijkheid tot afname van examens Boa OV

Nieuw besluit

De examencommissie Boa OV heeft in haar vergadering van 23 oktober 2023 besloten om de volgende wijziging met ingang van 1 oktober 2023 door te voeren:

  • Examenonderdelen die kandidaten behaald hebben
    blijven 5 jaar geldig.
  • Daarnaast hoeven kandidaten die 3x of meer op een examenonderdeel zijn gezakt, NIET meer alle examenonderdelen over te doen.


Bij het behalen van voldoende examenresultaten na 1 oktober 2023 blijft de akte vijf jaar geldig, ongeacht het aantal herkansingen voor andere examenonderdelen. Het examenprogramma 2023 is hierop aangepast en deze staat bij de examendocumenten.