Exameneisen van het examen Boa Basis Praktijk herzien

De exameneisen van het examen Boa Basis Praktijk zijn naar aanleiding van evaluaties en kalibratie herzien en vastgesteld. Het aantal beoordelingscriteria is aangepast van 16 naar 15 punten. Met deze aanpassing wordt beoogd het onderscheid tussen de beoordelingscriteria te verduidelijken.

Inhoudelijk zijn de exameneisen ongewijzigd: er wordt nog steeds hetzelfde verwacht van de kandidaten. De cesuur is niet gewijzigd.

Met ingang van 15 januari 2024 wordt het examen beoordeeld aan de hand van de nieuwe exameneisen.
U kunt de exameneisen vinden onder de examendocumenten.