Aanmelding functiegerichte trainingen voor accreditatie

Opleiders kunnen vanaf heden functiegerichte trainingen ter accreditatie aanbieden bij ExTH. Op de pagina Examendocumenten examinering 2023 kunt u per domein de link vinden naar het Aanmeldformulier functiegerichte trainingen voor accreditatie.
Na de accreditatieaanvraag voor een training, krijgt de opleider na maximaal acht weken een reactie van ExTH. Het definitieve oordeel is afhankelijk van de volledigheid en kwaliteit van het dossier.
Op verzoek van ExTH kan het nodig zijn om schriftelijk aanvullende gegevens ten behoeve van de accreditatie aan te leveren. Dit kan van invloed zijn op de snelheid van accreditatie en kan ertoe leiden dat de acht weken termijn waarbinnen normaliter wordt beslist, voor zover nodig wordt verlengd.