Wijziging in Domein IV Openbaar Vervoer 

Domein IV gaat in 2025 overstappen naar de examens in de lijn van de domeinen I, II en III.  
Dat wil zeggen dat vanaf 2025 een boa OV het basisexamen Boa OV maakt en dan overgaat op een Permanente Her- en Bijscholing (PHB). 

Basisbekwaamheid 

De bekwaamheidseis voor boa ov blijft bestaan uit een verzwaard examen. Deze bekwaamheid (getuigschrift boa-ov) kan op twee manieren worden verkregen: 

1. de startende Boa doet het theorie-examen rechtskennis ov en het praktijkexamen Boa ov Basis Praktijk (basisexamen Boa ov). 

2. de Boa die overstapt uit een ander Domein doet de module Wet- en regelgeving Domein IV om hiermee aan te tonen voldoende kennis te hebben van de domeinspecifieke wet- en regelgeving in het ov. 

Het basisexamen Boa ov gaat daarom van drie examenonderdelen terug naar twee examenonderdelen. De Plusmodule Boa ov vervalt en wordt vervangen door de module Wet- en regelgeving Domein IV uit de PHB.   

Hercertificering 
Voor de hercertificering gaat domein IV over op de PHB en voor de zittende boa’s is er een overgangsregeling gemaakt.  
Let op: kandidaten waarvan de akte in de loop van 2025 afloopt, wordt geadviseerd om nog in 2024 examen te doen.  
Vanaf 2028 loopt Domein IV dan in de PHB gelijk met de andere Domeinen. Hieronder volgt een schematische weergave van de situatie vanaf 2025. Voor een soepele overgang kunnen kandidaten nog wel herexamens doen van de ‘oude examens’ tot 1 april 2025. 

Voor de boa’s van ProRail komt er in de PHB een apart kleurspoor Rood.  

Examendocumenten 

Zodra examendocumenten zijn goedgekeurd door de examencommissie Boa OV, zullen deze op de site onder examendocumenten domein IV geplaatst worden. Tot uiterlijk 1 juli 2024.