PHB-cyclus Openbare Ruimte per 1 april 2018

Per 1 april 2018 aanstaande gaat de nieuwe PHB-cyclus Domein I in.

De vier examenonderdelen van deze cyclus zijn

  1. Wettelijke kaders Openbare Ruimte Generiek
  2. Wettelijke kaders Openbare Ruimte Specifiek  
  3. Sanctionerend Optreden
  4. Keuzemodule: Dienstverlening en Calamiteiten of Cameratoezicht of Drank- en Horecawet

De exameneisen van de praktijkonderdelen Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten zijn niet gewijzigd ten opzicht van de eerste PHB cyclus.