Bejegening Domein II

Personen aanspreken op gedrag is de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Autoriteit is niet meer vanzelfsprekend, mensen worden steeds mondiger en zijn beter op de hoogte van hun rechten. De boa heeft een vriendelijke, behulpzame instelling. Hij is standvastig, straalt rust en overwicht uit, is stressbestendig, weerbaar en heeft relativeringsvermogen. Zijn houding en gedrag zijn integer, respectvol, gedisciplineerd, correct en de-escalerend waardoor corrigerend of confronterend optreden zo weinig mogelijk irritatie oproept.

In dit examen toont de kandidaat aan dat hij in verschillende situaties met divers reagerend publiek professioneel, effectief en de-escalerend kan omgaan.

Door de wijze van bejegening voelt de burger zich gehoord en gezien waardoor de emotie zakt.
De beoordeling is derhalve niet gericht op het toepassen van bevoegdheden, maar op een correcte bejegening door inzet van de juiste communicatieve vaardigheden.


Duur en opzet van het examen

Het examen duurt 30 minuten en wordt op video opgenomen.
De kandidaat legt dit examen individueel af en krijgt in twee casussen te maken met een reactie van de burger/verdachte waarop hij gepast moet reageren. De rollenspeler beperkt zich in zijn reactie tot a- en b-gedrag.  De kandidaat wordt specifiek beoordeeld op de wijze waarop hij communiceert met burger c.q. verdachte.

Beide casussen starten met een briefing over de betreffende casus. De briefing wordt mondeling gegeven en schriftelijk aan de kandidaat voorgelegd zodat hij mee kan lezen. Tijdens de briefing mag de kandidaat aantekeningen maken.

Casus 1:
De kandidaat geeft uit hoofde van zijn boa-functie de burger een aanwijzing die de burger om uiteenlopende redenen in eerste instantie niet wil opvolgen. Door inzet van juiste communicatieve vaardigheden volgt de burger de aanwijzing op zonder dat de situatie escaleert.

De mogelijke aanwijzingen in Casus 1 zijn per kleurspoor:

Kleurspoor Onderwerpen
Groen

Blokkade vanwege drugsdumping, of
Blokkade vanwege stormschade

Grijs

Blokkade vanwege asbest, of
Blokkade vanwege drugsdumping

Waterschappen

Blokkade vanwege giftige stoffen, of
Blokkade vanwege gesloten dijkvak

Nautisch

Blokkade vanwege een evenement, of
Blokkade vanwege olielekkage

Inspectiediensten

Blokkade vanwege lekkage, of
Blokkade vanwege instortingsgevaar

NB: Deze tabel zal bijgevuld worden. ExTH zal vanaf 4 weken na publicatie van nieuwe casussen deze casussen deze toevoegen aan de examinering.

Casus 2:
De kandidaat reageert adequaat en professioneel op primaire emotie van een verdachte direct na aanzeggen proces-verbaal (bijv. verbazing, ongeloof, ontkenning, boosheid) waardoor deze kalmeert.
De casus stopt als de verdachte zijn/haar ID-bewijs overhandigt ten behoeve van het opmaken van het proces-verbaal.

De mogelijke strafbare feiten waarvoor proces-verbaal aangezegd wordt in Casus 2 zijn per kleurspoor:

Kleurspoor Onderwerpen
Groen MTB in gesloten gebied, of
Vissen zonder vispas
Grijs Onveilige situatie vuurwerkopslag, of
Lozen van afvalstoffen
Waterschappen Geen melding van toepassen baggerspecie, of
Mest uitrijden langs de waterkant
Nautisch Niet dragen dodemanskoord, of
Geen reddingsvesten aan boord
Inspectiediensten Valsheid in geschrift, of
Zwart werken

NB: Deze tabel zal bijgevuld worden. ExTH zal vanaf 4 weken na publicatie van nieuwe casussen deze casussen deze toevoegen aan de examinering.


Cesuur

De kandidaat haalt een voldoende voor dit examen als hij beide casussen met een voldoende afrondt. Bij een herkansing legt de kandidaat het volledige examen opnieuw af.


Beoordeling

De kandidaat krijgt punten per beoordelingscriterium. Hij kan 1, 2 en bij sommige criteria 3 punten behalen.

  • 1 punt betekent dat de kandidaat dit criterium nog niet op voldoende niveau laat zien
  • 2 punten betekent dat de kandidaat het criterium op voldoende niveau laat zien
  • 3 punten betekent dat de kandidaat dit punt meer dan voldoende laat zien.

De kandidaat ontvangt 3 dagen na het examen de uitslag per mail. Deze uitslag is voorzien van een toelichting op de beoordeling.

De exameneisen van dit examen vindt u in de examendocumenten.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom het examen.