Boeterapport DHW

Aan de hand van waarnemingen, gedaan op basis van een filmfragment, schrijft de kandidaat een boeterapport dat voldoet aan de juridische toets.

Met behulp van de ‘schermafbeelding DHW Boeterapport’ krijgt u een indruk hoe de examenomgeving eruit ziet.

De beoordeling van het examenonderdeel Boeterapport DHW wordt uitgedrukt in een driepuntschaal: onvoldoende – voldoende – goed.