Gespreks- en Benaderingstechnieken

Gespreks- en Benaderingstechnieken

Het examen Gespreks- en benaderingstechnieken bestaat uit het optreden in een contextrijke omgeving met een rollenspeler en de vervolgens door de kandidaat opgemaakte combibon.

Casuïstiek

Tijdens het examen worden twee van onderstaande handhavingsopdrachten aangeboden:

 • Feitcode Bedelen F119
 • Alcohol op straat F121b
 • Flyeren F111
 • Collecteren zonder vergunning F220
 • Huisvuil verkeerd aanbieden H013
 • Afval op straat gooien H022
 • Plakken F115
 • Graffiti F115
 • Geluidsoverlast H205
 • Venten F225b
 • Straatartiest F100

Exameneisen

In het document exameneisen Gespreks- en benaderingstechnieken zijn de exameneisen, de prestatie-indicatoren en de cesuur verder uitgewerkt.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het praktijkexamen kunt u de deelnemer doorverwijzen naar de animaties ‘Algemene voorbereiding op een praktijkexamen’ en ‘Voorbereiding op het examen gespreks- en benaderingstechnieken. 

Beoordeling

De beoordeling van de examenonderdelen Gespreks- en benaderingstechnieken wordt uitgedrukt in een driepuntschaal: onvoldoende – voldoende – goed.
Meer informatie over de exameneisen en het examenprogramma.

Vrijstellingen/aanpassingen

Het ExTH-diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid geeft kandidaten recht op een vrijstelling voor het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken.

Kandidaten met een ernstige visuele en/of auditieve beperking kunnen een verzoek tot vrijstelling indienen voor het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken.
Meer informatie over aangepaste examinering.

Examenresultaat

Wanneer de kandidaat een onvoldoende heeft behaald, ontvangt hij/zij een toelichting in het examenresultaat, waarin staat welke cruciale punt(en) niet zijn behaald. Het examenresultaat is vijf jaar geldig.

BOA Basisbekwaamheid Gespreks- en benaderingstechnieken BAV-pol

ExTH neemt op de BES eilanden het examen BOA Basisbekwaamheid af voor de Buitengewoon agenten van politie (BAV-pol) bestaande uit de onderdelen Rechtskennis en Gespreks- en Benaderingstechnieken. Onder de examendocumenten zijn de praktijkopdrachten en de het proces-verbaal van het examen Boa Basisbekwaamheid Gespreks- en benaderingstechnieken BAV-pol terug te vinden.