Nieuwe versie afnamesoftware CBT-examenlocaties

Wanneer u een gecertificeerde examenlocatie bent voor de afname van ExTH CBT-examens is onderstaande informatie voor u van belang:

Er is een nieuwe versie uitgekomen van Questionmark (afnamesoftware) voor de afname van CBT-examens.  Per e-mail hebben wij de contactpersonen van de locaties die het betreft hierover geïnformeerd. Mocht deze e-mail u niet hebben bereikt, maar u bent wel een door ExTH gecertificeerde CBT-examenlocatie, dan vernemen wij dit graag. Wij sturen u dan zo snel mogelijk de benodigde informatie toe.