Klachten

Via dit formulier kunt u uw klacht kenbaar maken. Een klacht wordt door ExTH beschouwd als een verbetermogelijkheid.

Onder een klacht verstaan we een op- of aanmerking over de geleverde diensten of over een medewerker die de dienst of het product levert rondom het examen. Het gaat daarbij niet om kwesties die gaan over de examenafname, examenopgaven of de beoordeling van het daadwerkelijke examen. Hiervoor hebben we bezwaarprocedure beschikbaar.

De kandidaat ontvangt binnen 6 weken een reactie op de klacht. Deze termijn kan, schriftelijk met motivatie, met een zelfde aantal weken worden verlengd.

Meer informatie nodig? We helpen u graag!

Klachtenformulier

    Met het indienen van dit klachtenformulier gaat indiener akkoord met het de algemene voorwaarden Stichting eXplain, het privacy statement Stichting eXplain en het verwerken van uw gegevens zoals vermeld op dit klachtenformulier ten behoeve van de afhandeling van deze klacht.