In 2023 krijgt het examen BOA basisbekwaamheid een aangepaste invulling en start een nieuwe cyclus Permanente Her- en bijscholing (PHB). Hieronder vindt u een overzicht van de examendocumenten examinering 2023. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht Toelichting ExTH Roadmap 2023 en en Meestgestelde vragen Roadmap 2023.

Boa basisbekwaamheid
Examenprogramma 2023 (publicatie najaar 2022)

-Theorie-examen Rechtskennis
Beschrijving examen Boa Basis Rechtskennis (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Boa Basis Rechtskennis 1.5 (geen wijzigingen)

-Praktijkexamen Boa Basis Praktijk
Beschrijving Boa Basis Praktijk (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Exameneisen Boa Basis Praktijk (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Sjabloon Proces-Verbaal Versie Word (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Sjabloon Proces-Verbaal Boa basis praktijk Versie PDF (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Examenopdrachten Boa Basis Praktijk (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)

Handhaver Toezicht en Veiligheid
In ontwikkeling. Documentatie volgt.


Domein I Openbare Ruimte
Examenprogramma 2023 (publicatie najaar 2022)

1. Wet & Regelgeving:
Beschrijving Domein I Wet & Regelgeving (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Domein I Wet & Regelgeving (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
2. Bejegening
Beschrijving Bejegening Domein I (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Exameneisen Bejegening Domein I (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
3. Waarneming en verslaglegging
Beschrijving Waarneming en verslaglegging (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Exameneisen Waarneming en verslaglegging (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie Word (publicatiedatum sept 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie PDF (publicatiedatum sept 2022, ingangsdatum 1-1-2023)

4. Functiegerichte Trainingen (ingangsdatum 1-1-2023)
Aanmeldformulier functiegerichte trainingen voor accreditatie
Opzet geaccrediteerde trainingen
Onderwerpen accreditatie trainingen Domein I
Geaccrediteerde opleidingen


Domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur
Examenprogramma 2023 (publicatie najaar 2022)

1. Wet & Regelgeving:
Beschrijving Domein II Wet & Regelgeving (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Domein II Groen (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Domein II Grijs (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Domein II Nautisch (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Domein II Waterschappen (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Domein II Inspectiediensten (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
2. Bejegening
Beschrijving Domein II Bejegening (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Exameneisen Domein II Bejegening (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
3. Waarneming en verslaglegging
Beschrijving Domein II Waarneming en verslaglegging (publicatiedatum voor juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Exameneisen Domein II Waarneming en verslaglegging (publicatiedatum voor juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie Word (publicatiedatum sept 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie PDF (publicatiedatum sept 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
4. Functiegerichte Trainingen (ingangsdatum 1-1-2023)
Aanmeldformulier functiegerichte trainingen voor accreditatie
Opzet geaccrediteerde trainingen
Onderwerpen accreditatie trainingen Domein II
Geaccrediteerde opleidingen


Domein III Onderwijs
Examenprogramma 2023 (publicatie najaar 2022)

1. Wet & Regelgeving:
Beschrijving Domein III Wet & Regelgeving (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Toetsmatrijs Domein III Wet & Regelgeving (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
2. Bejegening
Beschrijving Domein III Bejegening (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Exameneisen Domein III Bejegening (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
3. Waarneming en verslaglegging
Beschrijving Domein III Waarneming en verslaglegging (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
Exameneisen Domein III Waarneming en verslaglegging (publicatiedatum juli 2022, ingangsdatum 1-1-2023)
4. Functiegerichte Trainingen (ingangsdatum 1-1-2023)
Aanmeldformulier functiegerichte trainingen voor accreditatie
Opzet geaccrediteerde trainingen
Onderwerpen accreditatie trainingen Domein III
Geaccrediteerde opleidingen