Aanpassing examenprogramma HTV

In het examenprogramma HTV is de volgende aanpassing in paragraaf 12 doorgevoerd: Het behaalde ExTH diploma, verstrekt in het kader van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kent een geldigheid van 6 jaar in plaats van 5 jaar ten behoeve van het verkrijgen van vrijstelling op onderdelen voor de eerste PHB periode.