Aangepaste exameneisen Leerplicht SO

De examencommissie Onderwijs heeft naar aanleiding van de pilot bepaald dat de exameneis “Kandidaat legt duidelijk de reden, het doel en de procedure uit van het verhoorgesprek” een cruciale exameneis wordt in het beoordelingsmodel van het examen Sanctionerend Optreden. Deze eis stond in een eerdere publicatie van de exameneisen (in juli 2017) nog niet als cruciaal vermeld. Klik hier voor de aangepaste exameneisen.