Aangepaste exameneisen en beschrijvingen Boa Basis Praktijk en PHB

Naar aanleiding van de pilotexamens en de opleidersbijeenkomst die eind november hebben plaatsgevonden, wijzigen enkele examendocumenten die vanaf januari 2023 gelden.

Het betreft de volgende kleine wijzigingen:

 • Examen Boa Basis Praktijk:
  • Criterium 2. Het aandachtsstreepje ‘Legt uit waarom het geconstateerde strafbaar is gesteld’ verdwijnt.
  • Criterium 7. Het woord ‘onnodig’ is toegevoegd bij het 4e aandachtsstreepje.
  • Beschrijving. Toegevoegd is het volgende: NB De kandidaat wordt niet naar een plan van aanpak gevraagd. Dit in tegenstelling tot voorheen. 
 • Examen Waarneming en Verslaglegging, Domein I en II.
  • Aan Criterium 2 ‘Bevat correcte spelling van beroepsmatige termen’ wordt toegevoegd ‘en is geschreven als redenen van wetenschap (ik zag, ik hoorde)
  • Beschrijving: De examenduur van dit examen is verlengd van 60 naar 80 minuten.
  • Sjabloon: Het onderdeel ‘In opdracht van’ bij de ondertekening van het verslag is verwijderd

Grotere wijziging:

 • Examen Bejegening, Domein I en II
  • In de beschrijving is nadrukkelijk weergegeven dat dit examen gaat om communicatieve vaardigheden, waarbij de kandidaat oog moet hebben voor het verhaal van de persoon voor zich en de persoon zich gezien en gehoord moet laten voelen.
  • De exameneisen zijn in een andere volgorde geplaatst. Sommige criteria zijn vereenvoudigd in meerdere kortere criteria en andere criteria zijn inhoudelijk scherper geformuleerd. Daarnaast is het niet meer mogelijk om voor álle criteria een 3 punten (een G) te halen, maar enkel voor de criteria waarin bejegening een grote rol speelt. Door het behalen van 3 punten op deze criteria ontstaan er compensatiepunten waarmee onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd.